Den græske ”filosof” Parmenides født ca. 515 f.v.t, hørte til i den græske koloni Elea på vestkysten af Syditalien.
Et vigtigt sted i den europæiske filosofi er netop et overleveret fragment fra Parmenides (DK 6-7), som tilsyneladende for første gang sætter fokus på spørgsmålet, det at kunne sondre mellem hvad der sanses og hvad der tænkes.
Teksten omfatter det samme emne eller ”objekt”, både som sanset og som eftertænkt, derfor er det ikke en teori som det er kendt for, men en erkendelseslære.
At erkende er at kunne genkende det samme, men nu med sikker viden om hvad det
virkelig - er. Det er tekstens intension.

Teksten er en beskrivelse af dette emne, som afkodet viser sig at være en geometrisk konstruktion. Parmenides er derfor ikke filosof, som denne bog vil vise, men er akusmatiker, der beretter om sine eksperimenter i en komprimeret kodet tekst.

Derfor er opgaven til eftertiden - afkod og få indsigt!

Det forudsætter viden om:

Hvad er geometrisk blindhed?

Hvad er geometrisk døvhed?

Hvad er dobbelthoveder?

Hvad er - ”er”

Det er nogle af de ukendte benævnelser,
som nu for første gang bliver forklaret
Eigil Raahauge Jørgensen *1937 - † 2015