Noahs Ark - er et verdenskendt udsagn fra Det Gamle Testamente. Man har
troet på teksten som værende fra virkelighedens verden, fordi den taler om
mennesker og dyr, og om voldsomme naturbegivenheder, der er foregået i en
ukendt periode.


Men det er kun tekstens udvendige side der siger dette. Teksten om arken er
et program for en tredimensionel geometrisk opgave, der ender med bygning af
en model, der får en udformning som benævnes - arken.
Teksten er kodet og beskriver i en ultra kort og ekstrem komprimeret form, om
de mange geometriske konstruktioner, der skal til for at ”bygge” Noahs Ark.


Den udvendige skintekst er et ”skrin” til opbevaring af en skjult viden, som disse skrivende geometrikere (akusmatikere) beskæftigede sig med, som var den største åndsviden fra egypterne og frem til de græske filosoffer, hvor begrebet akusmata (det hørte) også blev accepteret af matematikerne. Derfor lever denne viden upåagtet bag tekstens udvendige kamuflering, læsningen holder den skjulte beskrevne geometri i evig live.    


Nu - efter så mange år, kan ’Noahs Ark’ komme frem i lyset og forklares.
Bogen viser i tegninger som modeller, hvordan’ arken’ blev til og hvordan den
er udført på de betingelser tekstens indre dikterede beskrivelsesform kræver
og forudsætter.                                         Forlaget Stenløkken             

ISBN 978-87-993748-0-9
Eigil Raahauge Jørgensen *1937 - † 2015