Den kendte tekst fra Biblen øje for øje, tand for tand,...
er blever opfattet som gengældelse, men i sit indhold er
det en beskrivelse af anatomibenævnte geometriske
figurer og konstruktioner

Bogen viser hvordan et kendt emne som Babelstårnet, indgår i en tekst med mange ”fysiske betegnelser”, og i den forbindelse er et tilgængeligt eksempel på, at det kan afkodes og forklares.

Biblens tekst er skrevet ’mystisk’ netop for at blive udforsket og afkodet. Det er tekstens ultimative hensigt og ikke noget andet. Derfor henvender Biblen sig til den, der har de særlige evner, den nødvendige viden og ikke mindst den krævende tid, til at gå i dybden, og fremdrage hvad denne gigantiske skjulte viden vitterlig indeholder!

Babelstårnet - er vejen op!

The book shows how a well-known issue such as the Tower of Babel is part of a text with many ”physical names”, and in this way it’s an accessible example of how it can be decoded and explained

Biblical text is written in a ‘mysterious’ way in order to be explored and decoded. This is the ultimate intention of the text and nothing else. Therefore the Bible commu-nicates with those who have the particular abilities, the necessary knowledge and not least the required time to delve deep, and bring to light what this gigantic hidden knowledge really contains

The Tower of Babel - is the way up!

Das Buch weist darauf hin, dass das bekannte Thema über den Turm zu Babylon einen Text mit vielen “physisch karakterisierten kennzeichen” aufweist und ist in diesem zusammenhang ein Exempel dafür, dass er entschlüsselt und erklärt werden kann.

Der Text der Bibel ist gerade deshalp ‘müsterios’ geschrieben um erforscht und entschlüsselt zu werden. Das ist der Textes ultimativen Zwesk und nichtsweiter.

Darum hinwendet die Bibel sich an denen, die spezielle Fähigkeiten, das erforderliche Wissen und nicht zuletst die anspruchsvoll Zeit haben, um sich darin zu vertriefen und zu entschlüsseln, was dieses gigantisch verborgene Wissen offenkundig beinhaltet.

Det Turm zu Babylon ist der weg aufwärts.
Eigil Raahauge Jørgensen *1937 - † 2015