Bogens hensigt er - for første gang i arkitektur-historien, at kunne vise, hvordan gudsbegrebet i Egypten i det immanente alligevel træder frem, og viser sig som en medhjælpende årsag ved tempelbyggeriet.


Årsag som princip, er den aktiverende kraft, der driver den transcendente geometri frem, og til dels selv tilbyder unikke løsninger, som arkitekten kan høste af.

Forlaget Stenløkken

ISBN 978-87-993748-1-6
Eigil Raahauge Jørgensen *1937 - † 2015