Arkitekt:

Seneste projekt: Odense Universitetshospital (OUH). Indgangsparti til Audiologisk afdeling. Ideen til projektet tager udgangspunkt i ørets form, det indre øres anatomi og i toneintervallerne. Disse sidste er anvendt som mål, og indgår som proportioner i de geometriske strukturer, der former det nye parti.

Teorien bag projektet er behandlet i bogen: Fra ide til indgang: Bogens tekst ledsages af tegninger og fotografier. Bogen findes kun på dansk.Architect:

Latest project Odense Universityhospital (OUH). Entrance of the Department of audiology. The idea of the project is based upon the form of the external ear, the anatomy of the internal ear and upon the intervals of tones. The latter have been used as measure and form part of the proportions of the geometrical structures that form the new entrance.

.The theory of the projekt is discussed in the book: "Fra ide til indgang" ("From idea to the entrance"). The text is accompanead with drawings and photos. The book only exists in Danish

 Architekt:

Letzte Aufgabe: Odense Universitetshospital (OUH). Die Eingangspartiee zur audiologischen Abteilung. Die Grundidee zum Projekt ist die Form des Ohres, die Anatomie des inneren Ohres und die Tonintervalle. Die letzteren sind als Mass und Proportionen in den geometrischen Strukturen angewendet, die den neuen Eingang formen.

Die Theorie des Projektes sind in dem Buch: "Fra idee til indgang" (Von der Idee zum Eingang), erklärt. Im Buch sind Zeichnungen und Fotos. Das Buch gibt es nur auf dänisch.


Curriculum Vitae

Eigil Raahauge Jørgensen *1937

1957 Tømrer
1959 Bygningskonstruktør
1960-61 Odense Teknikum
1981 Energikonsulent for Boligministeriet (Reg. 529)
1987 Huskonsulent under PAR* og FRI* (Ordningen)
1988 Registreret Arkitekt (Lov. Nr. 202 28.5.1975 - EF)
1989-94 Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole
1992 exam. art. Odense Universitet
1960-74 Ansættelse i h. t. bilag
1974-87 Selvstændig Arkitekt
1987 Ansættelse i h. t. bilag
______________________________

* Praktiserende Arkitekters Råd/ Foreningen for Rådgivende Ingeniører

Maj 2007

www.eigilraahauge.dk
____________________

Reference

Arkitekt Sigurd Madsen m.d.a - Kolding
Sommeren 1958
Skolebyggeri

Arkitekt m.a.a. Ib Zachariassen - Fredericia
Sommeren 1959
Projekt til træbygget lagerhal, Fredericia Trælast.

H. Krogsgaard og Kai Børgen arkitekter m.a.a. - Odense
1960 - 1961
Skoler - Bankfilialer - Ombygning Sparekassen Fyn
Projektering Odense ny Teknikum; Hjallesevej.

Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose - arkitekter m.a.a.
Odense - København
1961 - 1963
Projektering Rigshospitalet

N. M. Nielsen - arkitekt m.a.a.
Svendborg
1963 - 1968
Projektering og tilsyn:
Centralsygehuset i Svendborg
Nyborg Sygehus
Ringe Sygehus
Rudkøbing Sygehus
Faaborg Sygehus
Div. forretninger, bankfilialer, div. restaureringer, kirkeogler og inventar, telefoncentraler, autoværksteder og biludstillinger, posthuse, enfamiliehuse m.m.

Kay Boeck-Hansen og
Jørgen Stærmose - Kgl. Bygningsinspektør
Arkitekter m.a.a.
1968 - 1971
Konduktør på følgende:
Odense Sygehus - Team. (Kræftafdelingen og underjordisk Koboltstation).
Svendborg Sygehus
Nyborg Sygehus
Ærøskøbing Sygehus
Ringe Sygehus
Om og tilbygning af Varehuset - Magasin, Odense
for Arkitektfimaet Boeck-Hansens tegnestue - København.
Sparekassen Fyn (Bikuben) nedbrydning, interimsarbejder ved etape I, Højhuset- Odense.
Rosengårscentret - Odense, Konduktørteam
Varehuset Svend A - Odense

Arkitektfirma Povl Erik Hansen - dpa.
Rudkøbing
1971 - 1974
Projektleder:
Rudkøbing Plejehjem
Humble kost og Realskole - Nye tilbygninger
Sydlangeland - Administrationsbygning
Om og tilbygninger af plejehjem på Langeland
Bygninger i forbindelse med kirker, projekt til urne-kirkegård
Bådeværfter og haller, banker, forretninger, enfamiliehuse m.m.

Egen virksomhed: Fra 1974
Arkitektfirma Isager og Raahauge
Medarbejder: Carl Ole Kristensen m.a.a
Odense - Svendborg
Udarbejdelse af Registrant for Odense Kommune
Div. restaureringsprojekter
Genbrugsprojektet: Brandts Klædefabrik - Odense
Bevaringsplan for Ridehusgadekvarteret - Odense 1977
Intern research og registrering af potentielle projekter - beboerforeninger etc.
Indretning af forretninger, enfamiliehuse, bevaringsprojektet Ebenezer - Svendborg m.m.


Arkitektfirma Eigil Raahauge Jørgensen, Fra 1979
Svendborg
Renovering af etageejendomme - Svendborg
Bebyggelsesplaner - lokalplaner -
Typehuset: TREMPELHUSET en fleksibel bolig,
udviklet med i samarbejde med: Arkitekt Carl Ole Kristensen, Odense.
Istandsættelse af Sct. Jørgens Præstegård-Svendborg
Div. brandsikrings og opretningssager
Div. Butikker og forretninger - om og tilbygninger
Indretning af lægeklinik
Projekt til konfirmandstue og kirkekontorer - Vor Frue Kirke – Svendborg.
PKA - København:
Arkitekt for Pensionskassens ejendomme i Odense: opretning, istandsættelse, energibesparende foranstaltninger, lyd og brand-isolering, altanrenovering m.m.
Kontor for PKA - Dansk Sygeplejeråd - Odense
Svendborg Kommune: Kontorbygning for miljø og Teknik
Energikonsulent for Svendborg Kommune, og dennes ejendomme
Registreret energikonsulent fra 1981 - ca. 1500 sager m.m.Eigil Raahauge Jørgensen *1937 - † 2015

Rådgivende Ingeniørfirma Axel Nielsen A/S
Odense
1987 - 1989
Udviklingsprojekt til byggesystem for PROVINSGRUPPEN i forbindelse med vinderprojektet til Fremtidens Boligbyggeri 1985 (BUR - Projektet)
Supermarkeder i Middelfart og Odense
Div. fabrikshaller og værksteder
Garageanlæg for Telefonhuset i Svendborg
Bur-projektet i forbindelse med boligbyggeri på Blangstedgård - Odense
Udbygning af Fynsværftet, projekt til nyt kraftværk, kedelhus og turbinehaller, kontrolrum, værksteder m.m.
Besigtigelseskonsulent: optagelse og kursus under FRI -ordningen.
Byggeleder på: Carl Nielsen Museum - Odense
for Arkitektfirmaet Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen
Odense - København

Det kongelige Danske Kunstakademi
Arkitektskolen - København
1989 - 1994

Studier i Bygningskunst: Sektion 3F
Prof. Erik Christian Sørensens Afd.

Deltaget i tegnerejse til Portugal - Evora

Studier i Bygningskunst: Sektion 3B
Prof. Henning Larsens Afd.

Afholdt institut-forelæsninger over Platons geometri og renæssancens perspektiv
i arkitektur og malerkunst. (Studenterunderviser)


Odense Tekniske Skole
Bygningsforvaltningen
1990 - 1991
Registrering og div. projekter for OTS ’ bygninger, brandsikringsrapporter, vedligeholdelsesprogram, bygningshistoriske detaljer m.m.
Tegninger: Til skolens blad, lay-out til konferencer m.m.

Odense Kommune
H. C. Andersens Museum
1993 - 1994
Udstillingsarregementer: i museet, vandreudstillingsplancher til ind og udland.
Projekt: Indeksering af søgeord i årsskriftsamlingen - Anderseniana

Uddannelsesorlov
1995-1996
Kursist i PC - Windows 95.
Privat forskning:
Projekt: (græsk filosofi/akusmastikernes geometri):
Zenons fire argumenter - Den skjulte geometri
Projekt: Piereo della Francesca - Flagellazione - Mosaikgulvet


Odense Universitetshospital
Bygning og Teknik - 1997
Bygnings - og Boligadministration - 1998:
Projektering og tilsyn:
Bygning for Risokoaffald.
Nyt indgangsparti til Audiologisk Afd.
Audiometrirum - målerum, indretning for skannerrum, røntgenrum, vagtkontorer m.m.
Bygning 16: Afdeling C- Dagafsnit og N-Ambulatorium:
Indretningsplaner, tidsplanlægning, tilsyn, byggemøder:
Bygning 12, Afdeling I/C – Sengeafsnit:
Indretningsplaner, tidsplanlægning, tilsyn, byggemøder:
Bygning 2 E-Ambulatoriet:
Ombygning af administrationsafd. renovering og istansættelse af auditorium.
Indretning af Tele-Databygning.
Ny kompressorbygning til Tele-Data bygningen.
Nye informationskontorer, ændringer af funktioner i operationsafsnit.
Forslag til indretning af medicinsk lægekontorer, sekretariat i tagetage - Byg. 2.
Forslag til facadeudbygning af Bygning - 4.
Patologisk Institut: Udvikling og design af demonstrationsvogn (hjernevogn) til undervisning.

Kursus i CAD - 14 (elektronisk tegneprogram)
Svendborg Tekniske Skole: 11.5.1998 - 23.6. 1998

Se også: www.cokk.dk
Reference:
Kulturværksteder
Brandts Klædefabrik - Odense.

Reference:
Boligbyggeri
Trempel-Huset


Privat - Projektering
Enfamilehus i Skanderborg - 1999.
Skitseforslag til handicap indrettet enfamiliehus i Korsør 2002
Projekt til udvidelse af butik og ny lejligheder i ekst. bagbygning,
Odense centrum - 2002.
Ombygning af Landbrugsejendom til terapi-lokaler m.m -
Davinde - Odense - 2005.
Ombygning og renovering af ældre ejendom
Odense Centrum 2007.

I øvrigt
Modtaget tegneundervisning: (croquis)
Det Fynske Kunstakademi v/Kaj Kylborg 1966-68

Medlem af Fyns Grafiske Værksted 1988

exam. art. i Renæssancekundskab 1992:
omfattende kunst - arkitektur - litteratur - humanisme

Studier ved Odense Åben Universitet 1994-96:
Græsk - Romersk arkæologi
omfattende: vasemaleri - skulptur - klassisk arkitektur - (oldgræsk)

Illustrationer til Bogen:
En Skole vokser frem
Odense Tekniske Skole gennem 150 år (1994)

Anderseniana (1933-98)
1999 – (Medvirkende til H.C.A. - Personregister)
Udgivet af Odense Bys Museer.

Kronik i Information: Platons skjulte værk - 1994
Artikel i Information :Den levende filosofi - 1995
Artikel i Fyens Stiftstidende: Gåden om den gamle geometri - 2000
Omtalt i Nyhedsavisen 28. august 2007: Skjult viden i Fadervor